facebook google plus pinterest youtube

hkl.

BIL LOGO

jk;l

HISTORIA STOWARZYSZENIA BESKIDZKA INICJATYWA LOKALNA

W PIGUŁCE

 Stowarzyszenie „Beskidzka Inicjatywa Lokalna” powstało w 2004r., w celu administrowania działalnością „Beskidzkiego Partnerstwa na rzecz Rozwoju i Zatrudnienia”.

Partnerstwo to zostało zawiązane w ramach Projektu Phare 2001- „Lokalne Porozumienia na rzecz Zatrudnienia”.

Stowarzyszenie, funkcjonujące, jako organizacja pozarządowa na podstawie statutu oraz rejestracji w rejestrze sądowym od 20 grudnia 2004 roku (nr KRS 0000224408), zrzesza osoby o różnych zainteresowaniach, zawodach i poglądach.

Tym, co motywuje do efektywnej działalności członków „BIL” jest przede wszystkim chęć niesienia pomocy ludziom w znalezieniu własnego miejsca w społeczeństwie, czynimy to poprzez działania powodujące rozwój gospodarki, który pociąga za sobą możliwość tworzenia nowych miejsc pracy. Prowadzimy też aktyną działalność dotyczącą pielęgnacji kultury, sztuki i tradycji., ogromne znaczenie ma także działanie skierowane na młodzież: rozwój, zdobywanie nowych kompetencji oraz dbanie o jej rozwój fizyczny. Realizujemy liczne projekty dofinansowane z UE, osoby prywatne i darowizny.

Zawieramy Partnerstwa, które usprawniają działanie.

Zrealizowaliśmy do tej pory między innymi: – Festiwal „Kultura rytmu” dofinansowany z NCK – 2 edycje Graffiti jedną samodzielnie inną razem z Centrum Sztuki „Kontrast”, Projekty: – „SOS dla tradycji integracja międzypokoleniowa na terenach wiejskich powiatu pszczyńskiego” – „Tradycyjne rzemiosło szansą na sukces w życiu” – „Praktyczna edukacja nowoczesnych mieszkańców wsi” – „Przekuwanie tradycji w biznes” Projekty były dofinansowane z EFS w ramach małych grantów ( POKL 7.3, 9.5). Byliśmy współorganizatorami II, III, IV Kongresu Kobiet Podbeskidzia. Obecnie przygotowujemy się do jego Jubileuszowej V edycji. Otrzymaliśmy wyróżnienie w konkursie na krótką formę filmową organizowanym przez Śląski UM we współpracy z TV Katowice za realizację „Fajne typy łamią stereotypy”. Często jesteśmy zapraszani przez Śląski UM do aktywnego uczestniczenia w konferencjach, panelach dyskusyjnych oraz przedsięwzięciach realizowanych przez Urząd Marszałkowski: Np. „Równość szans to się opłaca” „Razem zmieniamy śląskie” „+ 50 to czas na trzecią młodość”. Zrealizowaliśmy także projekt dofinansowany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych „ę” dofinansowany przez Fundację Polsko – Amerykańską „Wolność” pt. „Żeby chciało się chcieć” – adresowany m.in. do seniorów. Z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich otrzymaliśmy dofinansowanie do projektu pt. ”Debata oksfordzka – rozmowa ginącą sztuką” ten projekt cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, a w finałowych rozgrywkach stanęły naprzeciw siebie drużyna z Polski i reprezentacja studentów z Ukrainy. Oprócz Internautów – wszystko było transmitowane do Internetu udział wzięło około 700 osób: w sposób czynny lub bierny.

Zorganizowaliśmy także spotkania otwarte dla mieszkańców. Jesteśmy adresatami listu gratulacyjnego skierowanego do nas przez Urząd Marszałkowski. Ostatnio podjęte przedsięwzięcia to realizacja Memoriału im. Józefa Drożdża, na który składają się trzy działania: – „Bielski ślizg” – impreza na śniegu dla dzieci, pierwsza edycja objęła jedno przedszkole ( 56 uczestników), turniej mikstów w piłce siatkowej szkół ponadgimnazjalnych, – „Beskidzki serw” w tym roku będzie jego V edycja, we wszystkich imprezach wzięło udział około 650 osób. Obok rozgrywek można było podziwiać turniej cheerleaderek i zawody kibiców – na najskuteczniej dopingujących swoją drużynę. Realizujemy także, co roku konferencję z cyklu „Niezapomniani…”. Do tej pory poświęciliśmy uwagę hm. Józefowi Drożdżowi, dr Olgierdowi Kossowskiemu oraz Tadeuszowi Patanowi, brało w nich udział łącznie ponad 400 osób. Swoją obecnością zaszczycił nas na konferencji Pan Prezydent Miasta Jacek Krywult. Każdorazowo patronuje nam medialnie tygodnik Kronika Beskidzka oraz Portal Beskidzka24. Przeprowadzaliśmy także transmisje z konferencji. Jest to tylko wycinek z tego, czym zajmuje się Stowarzyszenia Beskidzka Inicjatywa Lokalna.

Misją stowarzyszenia jest praca na rzecz młodzieży, pozyskiwanie nowych miejsc pracy – dzięki szkoleniom oraz praca z seniorami. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu członków stowarzyszenia oraz licznym wolontariuszom na stałe współpracującym przy realizacji zadań.

W roku 2016 chcemy zorganizować rozgrywki turnieju mikstów szkół ponadgimnazjalnych w piłce siatkowej w poszerzonym składzie ( nowe drużyny), oraz konferencję niezapomniani. Ponadto włączymy się w organizację kolejnej edycji Regionalnego Kongresu Kobiet Podbeskidzia.

W ramach organizacji V Regionalnego Kongresu Kobiet Podbeskidzia współpracujemy z:

 IRIS MEDIA logo RGB

 Więcej >>>   IRISmedia

 

bielskie_centrum_kultury

Więcej >>>   Bielskim Centrum Kultury