facebook google plus pinterest youtube

„Srebrny czas – czas marzeń”

15.09.2017 (piątek) godzina 15.00 –„SREBRNY CZAS – CZAS MARZEŃ ?” – DK „Kubiszówka”, ul. Juliusza Słowackiego 17, Bielsko – Biała – VII edycja REGIONALNEGO KONGRESU KOBIET PODBESKIDZIA – 2017.

 

 

Prelegenci wydarzenia:

dr IZABELA ZAJĄC – GAWLAK

 

Dr n. o kult. fiz.; mgr fizjoterapii, specjalność zarządzanie w fizjoterapii; mgr wychowania fizycznego, specjalność korekcja wad postawy. Adiunkt w Zakładzie Specjalnej Edukacji Fizycznej  w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Koordynator specjalności: Funkcjonalny trening zdrowotny osób w średnim i starszym wieku. Członek Śląskiej Rady ds. Seniorów. Kierownik projektu naukowego: „Aktywność ruchowa jako niezbędny element pomyślnego starzenia się człowieka”. Współpracuje naukowo z Katedrą Kinantropologii Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu w ramach międzynarodowych grantów. Współpracuje ze Szpitalem Geriatrycznym im. JP II w Katowicach w ramach wspólnych projektów badawczych. Współpracuje z Uniwersytetami Trzeciego Wieku w ramach promocji zdrowego starzenia.

TERESA CHMIEL                                                                                                                                           ANDRZEJ CHMIEL

 

 

 

 

 

fot. Dolnośląska Szkoła Wyższa W. Bernacka, A. Rajczyba. 

 

 

 

Teresa Chmiel – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, logopeda, nauczyciel akademicki – adiunkt w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu, współorganizator i pomysłodawca działalności Koła Naukowego „Kreacja” współpracującego z licznymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami wspierającymi osoby zagrożone marginalizacją oraz wykluczeniem społecznym do których można zaliczyć m.in. osoby w wieku senioralnym, z niepełnosprawnością, dzieci i młodzież z rodzin niewydolnych wychowawczo. Autorka wielu publikacji naukowo – badawczych z tego zakresu, promująca i inicjująca działania na rzecz społeczności lokalnej.

Andrzej Chmiel – doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii klinicznej, terapeuta, coach, nauczyciel akademicki – adiunkt w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu, kierownik pracowni Psychologii i Coachingu VR, ceniony dydaktyk, opiekun Kół Naukowych „Ekspresja” i „Cognitia”. Posiada bogate doświadczenie w pracy z osobami w wieku senioralnym oraz osobami z niepełnosprawnością, inicjator i organizator działań rozwojowych na rzecz środowiska lokalnego. Autor wielu publikacji naukowo – badawczych z tego zakresu.

TEATR SENIORA „OJ TAM OJ TAM” Z WAPIENICY

zaprezentuje znakomite widowisko kabaretowe „KOTKI I KOTY” pod dyrekcją JANA CHMIELA.

 

Jan Chmiel – charyzmatyczny instruktor teatralny posiadający wieloletnią praktykę pracy z różnymi grupami uczestników, aktor – lalkarz, animator działań twórczych na rzecz osób ze środowisk dysfunkcyjnych. Jest współtwórcą Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego Teatr Grodzki i jego głównym liderem. W latach 1984- 2005 aktor teatru Banialuka w bielsku – Białej, teatru Ateneum w Katowicach i Teatru Polskiego w Bielsku – Białej.

 

 

 

 Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *